Locatiemanagement

Het locatiemanagementteam van de locatie Oosterweg bestaat uit de locatiedirecteur en vijf afdelingsleiders. Samen zijn zij verantwoordelijk voor en houden zij toezicht op:

  • Dagelijkse gang van zaken;
  • Locatiebeleid;
  • Toelating en plaatsing;
  • Verlof;
  • Strafmaatregelen;
  • Schorsingen en verwijderingen.


Locatiedirecteur
mw. Juliette Wijngaards (j.wijngaards@maaswaalcollege.nl)

Afdelingsleiders

dhr. Jan van den Boogaard (j.boogaard@maaswaalcollege.nl)
Afdelingsleider kernteam lwoo & vmbo-b/k leerjaar 1 en 2

dhr. Matthijs van ’t Wout (m.wout@maaswaalcollege.nl)
Afdelingsleider kernteam vmbo-t & -t/k leerjaar 1 en 2

mw. Jessica Kok-Straatman (j.kok@maaswaalcollege.nl)
Afdelingsleider kernteam vmbo-b/k en lwoo leerjaar 3 en 4

dhr. Gerard Dekkers (g.dekkers@maaswaalcollege.nl)
Afdelingsleider leerlingzaken

De heer Dekkers is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers wat betreft de omgang met elkaar en het gebouw.

 Inloggen


Portaal:
Loginnaam:
Wachtwoord:
 
X