Leerlingbegeleiding

Goede zorg voor elke leerling
Het Maaswaal College wil een veilige school zijn voor alle leerlingen en medewerkers. Daarnaast streeft het Maaswaal College ernaar leerlingen voor te bereiden op een diploma, passend bij hun capaciteiten. Naast de reguliere begeleiding door docenten en mentoren bieden wij leerlingen aanvullende begeleiding indien nodig. Voor deze aanvullende begeleidingen hebben wij verschillende functionarissen in dienst: zorgcoördinator, orthopedagogen, Remedial Teacher, logopedist en decanen. Wanneer dit nodig is, schakelen zij ook zorg van buitenaf in.

Door deze geïntegreerde leerlingbegeleiding wil het Maaswaal College een zo groot mogelijk deel van de Wijchense schoolgaande jeugd kunnen begeleiden. Meer informatie over de leerlingbegeleiding vindt u in onze schoolgids.

Meer specifieke informatie over de leerlingzorg op de locatie Oosterweg van het Maaswaal College vindt u in de downloads hiernaast. Klik hier voor meer informatie over de Rots & Water-training. 

 

Downloads
Schoolondersteuningsplan Oosterweg.pdf
Zorgplan Maaswaal College.pdf
Zorgplan Maaswaal College, Oosterweg.pdf

 Inloggen


Portaal:
Loginnaam:
Wachtwoord:
 
X