Ziekmelden

Als uw kind door ziekte niet op school kan zijn, meldt u dat dezelfde dag telefonisch tussen 08.00 uur en 09.00 uur. Telefoon Veenseweg (024) 648 71 20.

Ziekmelden onder schooltijd
Als een leerling tijdens een schooldag ziek wordt en naar huis wil, gaat hij naar de conciërge. Daar krijgt hij een briefje mee dat door een afdelingsleider of de absentencoördinator wordt afgetekend. Dit getekende briefje levert de leerling in bij de conciërge. Pas dan mag de leerling naar huis. De ouders of de leerling zelf bellen de school terug om door te geven dat hun zoon/dochter veilig thuis is. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) wordt zo nodig, voordat de leerling vertrekt, contact met thuis opgenomen.

Beter melden
Omdat het ook van belang is te weten wanneer uw kind weer beter is, vragen wij u een verzuimbriefje in te vullen dat uw kind naar school meeneemt op de eerste dag na zijn ziekte. Deze verzuimbriefjes kunt u hiernaast downloaden en daarna printen.

 Verzuimbriefje Veenseweg.pdf

 Inloggen


Portaal:
Loginnaam:
Wachtwoord:
 
X