Schoolbreed

Het Maaswaal College verzorgt op twee locaties in Wijchen een compleet aanbod aan voortgezet onderwijs:

  • van gedegen kwaliteit;
  • in een vertrouwde, veilige omgeving;
  • en afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen.

Het onderwijsaanbod stelt elke leerling in staat om een diploma te halen op een passend niveau.

We zien het als onze gezamenlijke uitdaging om niet alleen een leeromgeving, maar ook een leefomgeving te creëren. Het UNESCO-profiel is richtinggevend voor ons handelen. Vanuit de gedachte “Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.” ziet UNESCO onderwijs als belangrijk middel om de wereldvrede te bevorderen. Dat onderwijs moet volgens UNESCO gestoeld zijn op four pillars of education: learning to know, learning to do, learning to live together en learning to be. Wij verankeren die vier pijlers in ons onderwijs.

De school spant zich in om samen met onze leerlingen, hun ouders en alle lokale partners in Wijchen deze ambities waar te maken. Samen maken wij school!

Links
vmbo op de locatie Oosterweg
havo/vwo op de locatie Veenseweg


 

 Inloggen


Portaal:
Loginnaam:
Wachtwoord:
 
X