Gerelateerde instanties


Leerplicht en inspectie

 

Ambtenaar Leerplichtzaken
Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind.

Gemeente Wijchen
E-mail: leerplicht@wijchen.nl
Telefoon: (024) 751 73 52
Voor de locatie Oosterweg: Mevr. M. Bakker (m.bakker@wijchen.nl)
Voor de locatie Veenseweg: Dhr. W. Fest (w.fest@wijchen.nl)

Gemeente Nijmegen
Werkdagen 9.00-12.30 uur
T: (024) 329 80 03
leerplicht@nijmegen.nl

Inspectie van het Onderwijs
Telefoon: 0800-80 51 (gratis)
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl


Seksuele intimidatie, agressie en geweld

GGD, regio Nijmegen
Tijdens het voortgezet onderwijs volgt en ondersteunt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de regio Nijmegenen uw kind met onderzoeken en activiteiten.
Telefoon: (088) 144 71 11
E-mail: info@ggdgelderlandzuid.nl
Website: www.ggdgelderlandzuid.nl/

Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie, agressie en geweld
Mw. Herma Hepark, GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg
Telefoon: (088) 144 72 97 of  06 - 10 24 99 71
E-mail hhepark@ggdgelderlandzuid.nl

Mw. Femke de Leeuw, GGD afdeling jeugdgezondheidszorg
Telefoon (088) 144 72 97 of  06 - 53 29 21 80
E-mail FdeLeeuw@ggdgelderlandzuid.nl.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Dit is een meldpunt van de onderwijsinspectie voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld of voor wanneer u binnen of in relatie tot de school geconfronteerd wordt met discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke.
Telefoon: 0900-111 31 11

Regionale klachtencommissie
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen

Centrale commissie van beroep eindexamens
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen

Opvoeding en gezondheid

Gezondheidszorg op school
Samenstelling schoolgezondheidsteam
Jeugdverpleegkundige: Mevr. M. van Gemert
Jeugdarts: Mevr. A. Meijs.

Sociaal Wijkteam Wijchen
Het Sociaal Wijkteam Wijchen is er voor advies en ondersteuning voor welzijn en zorg. Zorg- en hulpverleners uit verschillende organisaties werken in het Sociaal Wijkteam samen.
Telefoon: (024) 642 57 59
E-mail: info@sociaalwijkteamwijchen.nl
Website: www.sociaalwijkteamwijchen.nl

 

 

 

MeerVoormekaar Wijchen
De opvoedingsondersteuning van MeerVoormekaar Wijchen wordt gerealiseerd via cursussen, informatiebijeenkomsten en door het houden van spreekuren binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Telefoon: (024) 641 84 59
E-mail: info@meervoormekaar.nl
Website: www.meervoormekaar.nl

 

Opvoedinfo
Op de website van Opvoedinfo staat betrouwbare informatie over opvoeden. Opvoedinfo is onderdeel van Stichting Opvoeden en GGD Gelderland-Zuid en werkt samen met het Sociaal Wijkteam Wijchen.
Website: www.opvoedinforegionijmegen.nl/wijchen

 

 Inloggen


Portaal:
Loginnaam:
Wachtwoord:
 
X