ICT en onderwijs

Het Maaswaal College zet ICT in als hulpmiddel om het onderwijs verder te verbeteren. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 maken al onze leerlingen uit de eerste twee leerjaren gebruik van een eigen laptop.

Door laptops in te zetten in de lessen kunnen docenten meer variatie in werkvormen aanbieden. Ook kunnen we zo meer maatwerk bieden: extra uitdaging of ondersteuning, afhankelijk van de behoefte van de leerling. Bovendien helpt het gebruik van laptops en het op een andere manier uitdagen van de leerlingen bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden: samenwerken, ICT-vaardigheden, creativiteit, communi-ceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.

Aanschaf van de laptop
De aanschaf van de laptop willen wij zo laagdrempelig houden voor ouders/verzorgers. Daarom sluiten wij een overeenkomst met een leverancier, die tegen een marktconforme prijs, een laptop met touchscreen voorzien van Windows 10 aanbiedt. In deze overeenkomst zijn verschillende huur- en koopmogelijkheden meegenomen, waarbij een bijdrage van de school voor de verzekering, garantie en service is opgenomen. De prijzen van het device dat voor schooljaar 2015-2016 wordt aangeboden wijken af van de prijzen die wij eerder hebben gecommuniceerd. Oorzaak daarvan is het feit dat de dollar 15 % duurder is geworden dan de euro. De actuele prijzen vindt u in de veelgestelde vragen.

Het is de verantwoordelijkheid van de school ervoor te zorgen dat iedere leerling onderwijs kan volgen op het Maaswaal College. Naast financiële hulp door de gemeente Wijchen is er in dat geval ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een leenapparaat.

Wij raden het af om een laptop naar eigen keuze aan te schaffen. De laptop die de school aanbiedt heeft namelijk verschillende voordelen, zoals verzekering, ondersteuning en service.

Inrichting van de laptop en technische ondersteuning
Leerlingen die de laptop via school aanschaffen komen in de eerste week van het nieuwe schooljaar met een volledig geïnstalleerde en werkende laptop thuis. De laptop is gekoppeld aan de WiFi op school en de educatieve software is geactiveerd. Daarnaast maken alle leerlingen gebruik van de elektronische leeromgeving It’s Learning. In de verschillende vaksites wordt het digitaal leermateriaal, dat nog niet is voor-geïnstalleerd, voor de leerlingen opengesteld.

Wanneer een leerling (technische) vragen heeft over zijn laptop, of in geval van problemen/schade, kan hij terecht bij de servicedesk. De beide locaties van het Maaswaal College beschikken over een bemande servicedesk, waar eventueel ook leenapparaten beschikbaar zijn.

Veel gestelde vragen
Hier vindt u het antwoord op veel gestelde vragen over onder andere eigen laptops, de bestelling en al dan niet extra kosten.

 

 

 Inloggen


Portaal:
Loginnaam:
Wachtwoord:
 
X