Kwaliteit

Kwaliteitszorg houdt in dat er op een systematische wijze aandacht besteed wordt aan de kwaliteit van het onderwijs. Het Maaswaal College heeft de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan. Wij werken aan zo goed mogelijk onderwijs, in termen van de resultaten die leerlingen halen én in termen van een optimale ontwikkeling van hun talenten.

De kwaliteit van ons onderwijs brengen we in kaart met behulp van diverse onderzoeksinstrumenten, zoals enquêtes, doorstroom-gegevens, examenresultaten en slagingspercentages. Op basis van deze gegevens bepalen we op welke punten we verdere verbetering kunnen realiseren. De afspraken die we hierover maken nemen we op in ons schoolplan en in onze locatiebeleids-plannen en vakwerkplannen. Jaarlijks evalueren we de ontwikkeling van deze resultaten.

Verantwoording

Het Maaswaal College hecht aan transparantie en legt verantwoording af over de resultaten van het gevoerde beleid. Wij gebruiken hiervoor Scholenopdekaart.nl.

Op Scholenopdekaart.nl presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Dit doen zij aan de hand van twintig indicatoren. De beide locaties van het Maaswaal College hebben elk een eigen pagina op deze website. Op de website presenteren wij onder andere de volgende gegevens:

  • de leerlingaantallen
  • de slaagpercentages
  • de examenresultaten
  • de doorstroom
  • informatie over de vervolgopleidingen van onze leerlingen
  • informatie over de tevredenheid van onze ouders en leerlingen
  • informatie over ons onderwijsbeleid en
  • informatie over de bedrijfsvoering van de school

Via de buttons in de rechterkolom komt u op de pagina's van de locatie Oosterweg en Veenseweg op Scholenopdekaart.nl

Op deze website is het ook mogelijk om scholen onderling met elkaar te vergelijken op de verschillende indicatoren.

Disclaimer
De website Scholenopdekaart.nl is nog volop in ontwikkeling, de informatie wordt steeds bijgewerkt en verbeterd. Wij sluiten niet uit dat er fouten in de gegevens staan. Er kunnen aan de gegevens dan ook geen rechten worden ontleend.

Resultaten

Jaarlijks brengen verschillende sites, kranten en tijdschriften de resultaten van scholen in beeld. Deze media komen verschillende berekeningswijzen tot hun oordeel. Welke informatie zij hiervoor gebruiken lees je hier terug.

Links naar Scholen op de Kaart


 Inloggen


Portaal:
Loginnaam:
Wachtwoord:
 
X