Protocol gescheiden ouders
 

'Samen maken we school', dat is het motto van het Maaswaal College. In dat kader hechten wij veel waarde aan een optimale samenwerking met ouders/verzorgers. We vinden het erg belangrijk dat we alle benodigde informatie op een gemakkelijke manier kunnen uitwisselen.

Op de school rust bovendien een wettelijke informatieplicht aan ouders. Onder ‘informatie’ verstaan we: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden. De afspraken rondom de informatieplicht aan gescheiden ouders is vastgelegd in het protocol gescheiden ouders. Gescheiden ouders die graag een tweede account voor het Ouderportaal willen aanvragen, kunnen contact opnemen met onze leerlingenadministratie:
locatie Oosterweg (llnadmoosterweg@maaswaalcollege.nl 
locatie Veenseweg (llnadmveenseweg@maaswaalcollege.nl).

 

 Inloggen


Portaal:
Loginnaam:
Wachtwoord:
 
X