Stages 

Op het Maaswaal College maken we onderscheid tussen twee verschillende soorten stages: de beroepsstage en de maatschappelijke stage. 
 

Beroepsstage

Het belangrijkste doel van de beroepsgerichte stage is dat je ervaring opdoet binnen een bepaald beroep. Sommige leerlingen weten al precies wat ze later willen, anderen twijfelen nog. Tijdens de beroepsstage kom je erachter of een bepaald beroep goed bij je past of niet. Leerlingen uit het derde en vierde jaar vmbo-k en vmbo-b lopen gedurende het schooljaar een aantal beroepsstages van gemiddeld 12 weken.  
 

Maatschappelijke stage 

Ondanks het feit dat de maatschappelijke stage niet meer verplicht wordt gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kiezen we er op het Maaswaal College toch voor om dit onderdeel van het lesaanbod te behouden. Het belangrijkste doel van de maatschappelijke stage is dat leerlingen leren om zich belangeloos in te zetten voor anderen. Deze stage is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en op oriëntatie op de maatschappij. Leerlingen maken tijdens de maatschappelijke stage kennis met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.  Alle leerlingen uit 3 vmbo-t en havo volgen een maatschappelijke stage. Ook voor leerlingen uit 3 vmbo-k en -b staat de maatschappelijke stage op het programma. Voor deze groep leerlingen zit dit alleen verwerkt in de beroepsstage. 
 

Meer info? 

De stagemakelaar van het Maaswaal College is Jan Hendrix. Hij regelt een geschikte stageplek voor leerlingen en zorgt ervoor zij goede begeleiding krijgen tijdens hun stageperiode. Heb je vragen over stages op het Maaswaal College? Neem dan gerust contact op met Jan (j.hendrix@maaswaalcollege.nl).