Locatie Veenseweg

Als je een mavo/havo, havo/vwo- of vwo-advies hebt gekregen kun je bij ons een opleiding volgen op de locatie Veenseweg: Maaswaal NeXT, havo/vwo, atheneum of gymnasium. De vaklessen op deze locatie duren 60 minuten. Naast de standaard vaklessen bieden we ook bijzondere vakken aan, zoals Big history (je gaat dan op een gevarieerde manier aan de slag met de ontwikkeling van de aarde en de mens, van oerknal tot nu), filosofie, levensbeschouwing, UNESCO-studies (levensbeschouwing en maatschappijleer gebaseerd op UNESCO-thema’s) en Bewegen, Sport en Maatschappij. 

Maaswaal plan-agenda

In de onderbouw ontvangen alle leerlingen een papieren plan-agenda met reflectie-pagina’s. Op deze wijze leren leerlingen, onder begeleiding van hun mentorcoach, planvaardigheden ontwikkelen, de juiste keuzes maken en hierop reflecteren. De plan-agenda werkt overzichtelijk en biedt een helder overzicht per week en doel. Op de Veenseweg werken we in 1 en 2 NeXT schooljaar 21-22 nog met de portal en staan daar de gespreksverslagen met leerdoelen en strategieën in. Bij leerjaar 3 gaan we wel met individuele leerplannen werken, daarin staan de leerdoelen en strategieën beschreven.  Leerlingen schrijven dan met hun ouders en hun mentorcoach een plan met daarin ontwikkeldoelen en actiepunten. Dit plan wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd en bijgesteld.


Op de locatie Veenseweg volg je in alle leerjaren een blokuur per week vaardighedenonderwijs. Je hebt immers voor nu en voor de toekomst ook zogeheten ‘21st Century Skills’ nodig: actief vragen stellen, kritisch kijken, zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, een creatieve en nieuwe aanpak bedenken, doorzetten, durven kiezen en last but not least; goed samenwerken. Al deze kwaliteiten komen goed van pas als je, tijdens én na je universitaire opleiding, aan de slag gaat met complexe vraagstukken. Wil je eens zien hoe? Klik hier voor een 'klassiek' raadsel, of zet hier je naam om in het Grieks!

WON

De locatie is als WON-school aangesloten bij de WON-akademie. ‘WON’ staat voor verwondering, maar ook voor ‘wetenschapsoriëntatie’. Als vwo-leerling maak je al vanaf de brugklas een blokuur per week kennis met het doen van onderzoek vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. En dat niet alleen op het gebied van science, maar ook van taal en maatschappij.

BAM!

De havo/vwo-leerlingen volgen een blokuur per week BAM! (‘Bouwen aan mezelf’). Jij bent het vertrekpunt: je ontdekt steeds beter wie je bent en wat je voor anderen kunt betekenen. Je leert creatief te zijn, in een team te werken, initiatief te nemen en keuzes te maken. Bij dit onderwijs werken we steeds vaker samen met mensen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo brengen we de wereld in de school.

Maaswaal Plus

Met Maaswaal Plus kun je naar keuze nog een heleboel meer leren: havo/vwo-leerlingen volgen in hun derde leerjaar een maatschappelijke stage, om te leren zich belangeloos in te zetten voor anderen. Voor alle leerjaren is er bovendien een programma op het gebied van culturele vorming.


UNESCO-thema’s kom je op allerlei momenten tegen in ons onderwijs: bij vakken, WON en BAM!, projecten en excursies en in Maaswaal Plus. Denk aan vooroordelen bij levensbeschouwing, mensenrechten en democratie bij het bezoek aan de Tweede Kamer, cultureel erfgoed bij de moderne én klassieke (vreemde) talen en duurzaamheid in het project Voedsel en Duurzaamheid voor de tweede klassen.

Leerlingenraad

Locatie Veenseweg heeft een leerlingenraad. Die komen regelmatig bijeen om te vergaderen over hoe we de school beter en leuker kunnen maken voor leerlingen.

Ook organiseren we schoolfeesten en diverse thema acties. Zoals het schoolfeest 'Back to the Beach', het carnavalsfeest en het Glowfeest van voorgaande jaren. Ieder jaar is er een valentijnsactie en dit schooljaar hadden we voor het eerst een Sinterklaasactie: leerlingen konden chocoladeletters kopen voor zichzelf of voor iemand anders en de leerlingenraad deelde deze uit op 5 december. De gehele opbrengst van de Sinterklaasactie 2019 gaat naar 3FM Serious Request 2019 "The Lifeline".

Naast activiteiten organiseren gaan we ook regelmatig naar landelijke leerlingenraadvergaderingen van het LAKS. Daar hebben we het over landelijke schoolzaken. Hier hebben wij dan ook invloed op. 

Heb je verder nog vragen of wil je ook bij de leerlingenraad, mail dan naar:
leerlingenraadv@maaswaalcollege.nl.

UNESCO leerlingen werkgroep

De UNESCO leerlingen werkgroep bestaat uit 11 leerlingen (Veenseweg) en is verantwoordelijk voor enkele activiteiten zoals Paarse Vrijdag, Warme Truiendag, Dromendag/goede doelen-actie. Zij kaarten ideeën aan en helpen met de organisatie van verschillende evenementen. 

Heb je verder nog vragen of wil je ook bij de leerlingenraad, mail dan naar:
unescoleerlingenv@maaswaalcollege.nl

Veiligheid

Op beide locaties maken we gebruik van videobewaking, zowel binnen als buiten de school. Dit is voor de veiligheid van onze leerlingen, maar ook om ons gebouw en onze materialen te beschermen. Deze beelden worden niet openbaar gemaakt en/of gedeeld. Ook voeren we jaarlijks steekproefsgewijs kluisjescontroles uit.

Schoolplein 

Hieronder een drone filmpje van september 2019, vlak na de heropening van het schoolplein.

 

 

Leerlab Veenseweg

Op woensdag 18 september 2019 is door de leerlingen van de Veenseweg het Leerlab in gebruik genomen. Deze multifunctionele nieuwe ruimte komt de leerling in al zijn en haar leerbehoeften tegemoet. Het onderstaande filmpje neemt u mee door dit Leerlab en toont alle faciliteiten en mogelijkheden.

 

 

 

Maaswaal NeXT

Maaswaal NeXT is de driejarige opleiding voor leerlingen met een mavo/havo- of havoadvies. Middels een tweejarige brugklas word je op beide niveaus opgeleid. De leerling volgt elk vak op het niveau dat hij/zij aankan: op mavo- of op havoniveau. De opleiding vindt grotendeels plaats op de Veenseweg. De lessen en de begeleiding worden verzorgd door docenten van beide locaties. De leerling ontdekt zijn of haar talenten, interesses, valkuilen en leert moeilijkheden te overwinnen voor alle facetten van het leren. Na deze tweejarige brugklas kiest de leerling op basis van de behaalde resultaten voor een mavodiploma als einddoel (vierjarige opleiding) of een havodiploma als einddoel (vijfjarige opleiding). De mogelijkheid bestaat dat een mavoleerling uiteindelijk examen doet voor een enkel vak op havoniveau.

havo/vwo

Vanaf schooljaar 2021-2022 bieden we een tweejarige brugklas havo/vwo aan. Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies kunnen zich hiervoor aanmelden. Je kiest, in goed overleg met je ouders en docenten, in de loop van het tweede jaar, voor havo of vwo, en dan voor een van de vier profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij. Een havo-opleiding duurt vijf jaar.  De vwo-opleiding duurt zes jaar. De mogelijkheid bestaat voor een havoleerling om voor een of twee vakken examen te doen op vwo-niveau. 

vwo (atheneum/gymnasium)

Binnen het vwo maken we onderscheid tussen gymnasium en atheneum. Een vwo-opleiding duurt in principe zes jaar. 

In onze vwo-brugklas zitten leerlingen met een vwo-advies. Binnen het vwo maken we onderscheid tussen gymnasium en atheneum. Een vwo-opleiding duurt zes jaar. In de onderbouw volgt elke leerling een breed pakket aan vakken. De leerlingen starten in de brugklas met één lesuur per week klassieke talen en cultuur. Daarnaast volgen alle leerlingen van het vwo vanaf de brugklas lessen in het vak WON: Wetenschapsoriëntatie (onderzoekend leren & leren onderzoeken). Aan het einde van het eerste jaar maakt de leerling een keuze voor Atheneum of Gymnasium (met Latijn en Grieks in de onderbouw; met Latijn en/of Grieks in de bovenbouw). Na twee jaar wordt de definitieve keuze voor een vervolg in de vwo-opleiding in leerjaar drie vastgesteld.
In de bovenbouw kies je één van de vier profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij.
Een vwo-opleiding bereidt je voor op een studie aan de universiteit
. Maar je kunt je, na het behalen van je diploma, natuurlijk ook inschrijven voor een hbo-opleiding.

Gymnasium

Op het gymnasium word je extra uitgedaagd: je volgt in de onderbouw naast het atheneumprogramma de vakken Grieks en Latijn, waarin je veel leert over taal, geschiedenis, kunst en cultuur. In de bovenbouw kan je één van beide klassieke talen kiezen. Daarnaast oefen je vooral ook extra en op een andere manier om precies te werken, door te zetten en gestructureerd te denken. Op het Maaswaal College besteden we bovendien aandacht aan de ontwikkeling van executieve functies: het organiseren van aandacht, doelgericht plannen, motivatie en zelfinzicht zijn bijvoorbeeld fundamenteel voor een goed leerproces. Grieks en Latijn zijn ook in de bovenbouw bij uitstek schoolvakken die de vaardigheden binnen deze executieve functies trainen: ze zijn moeilijk, halen je daardoor confronterend uit je comfortzone en dwingen je zo kritisch te zijn op jezelf. Daarnaast vinden we creativiteit belangrijk op het gymnasium: culturele verwerkingsopdrachten laten je onderwerpen interpreteren, vormgeven en uitbeelden. Zo leer je de oudheid en jezelf ook op een andere manier kennen.