Verlof en verzuim

Op het Maaswaal College houden we de absentiegegevens van leerlingen goed bij. Dagelijks registreren we  welke leerlingen niet aanwezig zijn. Als de afwezigheid niet vooraf is doorgegeven, nemen we contact op met het thuisfront. Leerlingen en ouders kunnen de persoonlijke absentiegegevens bekijken op het Leerlingen- en Ouderportaal. 

Verzuim  

Er is een verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. We hebben het over geoorloofd verzuim als een leerling bijvoorbeeld ziek is. Het is in dat geval de bedoeling dat de ouders op de betreffende dag voorafgaand aan de eerste les de ziekmelding telefonisch doorgeven of via e-mail: absentieo@maaswaalcollege.nl (locatie vmbo-mavo) of absentiev@maaswaalcollege.nl (locatie NeXT-havo-vwo). Ongeoorloofd verzuim betekent dat er geen geldige reden is om niet op school aanwezig te zijn. In dat geval neemt de absentiecoördinator en/of de afdelingsleider contact op met de leerling en de ouders.  Wij verzoeken afspraken met bijvoorbeeld de dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. 

Verlof  

Als er een situatie is waardoor je toch een dag(deel) moet missen, is het de bedoeling dat je daarvoor verlof aanvraagt. De aanvraag verloopt via ons ouderportaal. Mis je daardoor een een SE en/of PTA, dan e-mail je het examensecretariaat van je locatie:

examensecretariaato@maaswaalcollege.nl of via het inhaalformulier in het ouderportaal

examensecretariaatv@maaswaalcollege.nl

Bekijk de algemene afspraken rondom verlof en verzuim op het ouderportaal en in het regionaal verzuimprotocol

Oosterweg

Als uw kind door ziekte niet op school kan zijn, meldt u dat dezelfde dag telefonisch voorafgaand aan de eerste les. 

Telefoonnummer: (024) 648 72 72

 

Veenseweg

Als uw kind door ziekte niet op school kan zijn, meldt u dat dezelfde dag telefonisch voorafgaand aan de eerste les.

Telefoonnummer: (024) 648 71 20