Locatie Oosterweg

Op de locatie Oosterweg kun je de opleidingen vmbo-basis, vmbo-kader en mavo-plus (vmbo-theoretisch) volgen. Voor leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben bij het leren, bieden we een zeer gespecialiseerd team aan van specialisten en orthopedagogen. Daarnaast werken we met een tweejarige brugklas. Zo heb je twee jaar de tijd om samen met ons naar het niveau toe te werken dat bij je past.

Onze school is klein van opzet, onder andere omdat we werken met verschillende domeinen. We kiezen daarnaast voor gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouwleerlingen. Zo heeft iedereen genoeg ruimte in de aula en zit je altijd met leeftijdsgenoten bij elkaar. Op de locatie Oosterweg werken we met een flexrooster.

Vernieuwingen vmbo

Vanaf 2018 zijn we van start gegaan met vernieuwde beroepsprogramma's in het vmbo. Je kiest nu een profiel (Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten) en selecteert daarnaast een aantal keuzevakken. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve vakken als Robotica, Ondernemen en 3D & Sign. Of kies voor Sport en Bewegen, Kennismaken met uiterlijke verzorging (Lifestyle) of Geüniformeerde dienstverlening. Er is voor ieder wat wils! Zo kun je de richting kiezen die aansluit op jouw talenten en interesses.

Maaswaal Flex

Vanaf schooljaar 2020-2021 startte het Maaswaal College met een flexrooster: Maaswaal Flex. Dit nieuwe rooster geeft de leerling meer begeleiding, leert hem/haar zelfstandig werken, biedt verdieping en is , door minder vakken op een dag, rustiger en overzichtelijker. U vindt er hier meer informatie over. 

Maaswaal plan-agenda

In de onderbouw ontvangen alle leerlingen een papieren plan-agenda met reflectie-pagina’s. Op deze wijze leren leerlingen, onder begeleiding van hun mentorcoach, planvaardigheden ontwikkelen, de juiste keuzes maken en hierop reflecteren. De plan-agenda werkt overzichtelijk en biedt een helder overzicht per week en doel. Op de Oosterweg werken we schoolbreed met leerplannen. Leerlingen schrijven met hun ouders en hun mentorcoach een plan met daarin ontwikkeldoelen en actiepunten. Dit plan wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd en bijgesteld.

Leren in de praktijk

Leren in de praktijk is op de locatie Oosterweg een belangrijk onderdeel van het lesaanbod. Bepaalde vaardigheden, zoals het ontwikkelen van een professionele werkhouding, leer je natuurlijk niet door alleen in de schoolbanken te zitten. We organiseren daarom verschillende praktijklessen, (vakoverstijgende) projecten en excursies. Ook lopen leerlingen stage: een beroepsstage én een maatschappelijke stage. Klik verder voor meer info over stages op het Maaswaal College!

Groepsgrootte bovenbouw

We werken in de bovenbouw met klassen van gemiddeld 16 leerlingen bij vmbo-b, 20 leerlingen bij vmbo-k en 24 leerlingen bij mavo-plus. Bij de klassensamenstelling wordt zorgvuldig gekeken naar de ondersteuningsvraag van de leerlingen.

Veiligheid

Op beide locaties maken wij gebruik van videobewaking, zowel binnen als buiten de school. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen en dat we op deze manier ons gebouw en onze materialen beschermen. Deze beelden worden niet openbaar gemaakt en/of gedeeld.

Impressie Oosterweg

Onderstaand filmpje geeft een leuke impressie van onze locatie op de Oosterweg. Gefilmd in oktober 2019.

 

Babet en Elisa geven een korte rondleiding door de school, kijk zelf maar!

 

 

 

Extra ondersteuning

Voor de leerlingen met een extra leerbehoefte is er een gespecialiseerd team om de juiste begeleiding te bieden. Dit in goed overleg met ouders, docenten, mentoren en de leerling zelf. Voor u als ouder is er altijd een mogelijkheid om in contact te komen met een orthopedagoog of andere soorten van begeleiding.

vmbo-b, k/b, m/k

In de eerste en tweede jaar van de onderbouw hebben de leerlingen les op twee niveaus. Vanwege het pedagogische klimaat kan het dus zijn dat een leerling in het tweede jaar k/b in een klas komt met een andere samenstelling. De leerling kan laten zien op welk niveau hij of zij het beste presteert. Er is dus sprake van een uitgestelde keuze. De leerling krijgt les op het hoogste niveau en vanaf het derde jaar stroomt deze in op een vastgesteld niveau.

Mavo-plus

Onze mavo-opleiding is bedoeld voor leerlingen met vmbo-t óf mavo-advies. Al onze mavo-leerlingen volgen het Plus-programma. Dat betekent onder andere dat je examen doet in een extra theorie- of praktijkvak. Dit zorgt voor goede doorstroomkansen, of je nu naar de havo of het mbo wilt.

Mavoleerlingen die in november een goed rapport hebben, krijgen de kans om het vak Frans te volgen. Als zij op het eind van het schooljaar goede cijfers halen, mogen zij door naar de havo. Gemiddeld 10% van mavoleerlingen krijgt deze kans, ongeveer 5% van de leerlingen maakt de stap.