Facebook Instagram YouTube
Login

vmbo basis-kader-mavo

Het Maaswaal College biedt vier brugklassen aan op locatie vmbo basis-kader-mavo:

  1. vmbo basis
  2. vmbo basis-kader (k/b)
  3. vmbo kader-mavo (m/k)
  4. vmbo mavo

vmbo basis, basis/kader en mavo/kader
In het eerste en tweede jaar van de onderbouw krijg je les op het hoogste niveau van jouw stamgroep. In een b/k-klas betekent dat dat je op kaderniveau les krijgt. Je groeit in de tweejarige brugklas naar het gewenste niveau en vanaf het derde jaar stroom jij in op een vastgesteld niveau. Is het eerder duidelijk dat je niet op het juiste niveau zit, plaatsen wij je, na een jaar, op het best passende niveau.

vmbo mavo
Heb jij een vmbo-t óf mavo-advies? Dan is de mavo-opleiding voor jou! Al onze mavoleerlingen volgen het Plus-programma. Dat betekent onder andere dat je examen doet in een extra theorie- of praktijkvak. Dit zorgt voor goede doorstroomkansen, of je nu naar de havo of het mbo wilt. Mavoleerlingen die in november een goed rapport hebben, krijgen de kans om het vak Frans te volgen. Als zij op het eind van het schooljaar goede cijfers halen, mogen zij door naar de havo. Gemiddeld 10% van mavoleerlingen krijgt deze kans, ongeveer 5% van de leerlingen maakt de stap.

Vernieuwingen vmbo
Vanaf 2018 zijn we van start gegaan met vernieuwde beroepsprogramma's in het vmbo. Je kiest, in je derde leerjaar, een profiel (Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten) en selecteert daarnaast een aantal keuzevakken. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve vakken als Robotica, Ondernemen en 3D & Sign, Sport & Bewegen, Kennismaken met uiterlijke verzorging (Lifestyle) of Geüniformeerde dienstverlening. Er is voor ieder wat wils! Zo kun je de richting kiezen die aansluit op jouw talenten en interesses.

Maaswaal Flex
Vanaf schooljaar 2020-2021 werkt het Maaswaal College met een flexrooster: Maaswaal Flex. Dit nieuwe rooster geeft je meer begeleiding, leert je zelfstandig werken, biedt verdieping en is, door minder vakken op een dag, rustiger en overzichtelijker. Maaswaal Flex biedt ook vele leuke masterclasses aan door het jaar zoals Spaans, judo, koken, VR of een drone besturen. Meer hierover en ervaringen lees je in ons magazine of op deze pagina.

Maaswaal planagenda
Alle onderbouwleerlingen ontvangen een papieren planagenda met reflectiepagina’s. Je leert onder begeleiding van je mentor/coach, planvaardigheden ontwikkelen, de juiste keuzes maken én hierop reflecteren. De planagenda biedt een helder overzicht per week zodat je aan je doelen werkt. Je schrijft met je ouders/verzorgers en je mentor/coach een leerplan met daarin ontwikkeldoelen en actiepunten. Dit plan wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd en bijgesteld.

Leren in de praktijk
Leren in de praktijk is op de locatie vmbo basis-kader-mavo een belangrijk onderdeel van het lesaanbod. Bepaalde vaardigheden, zoals het ontwikkelen van een professionele werkhouding, leer je natuurlijk niet door alleen in de schoolbanken te zitten. We organiseren praktijklessen, (vakoverstijgende) projecten, excursies en een beroeps- én maatschappelijke stage. 

Groepsgrootte 
We werken met klassen van gemiddeld 16 leerlingen bij vmbo basis, 20 leerlingen bij vmbo kader en 24 leerlingen bij mavo-plus. Bij de klassensamenstelling wordt zorgvuldig gekeken naar de ondersteuningsvraag van de leerlingen.

Extra ondersteuning
Heb jij een extra leerbehoefte of extra ondersteuning nodig? Jouw mentor maakt dit bespreekbaar met het intern ondersteuningsteam. Het Maaswaal College heeft een gespecialiseerd team om de juiste begeleiding te bieden. Dit in goed overleg met ouders, docenten, mentoren en natuurlijk met jou. Voor ouder(s)/verzorger(s) is er altijd een mogelijkheid om in contact te komen met een orthopedagoog of andere soorten van begeleiding. 

De afdelingsleider, ondersteuningscoördinator en de orthopedagoog stemmen jouw behoefte af op het ondersteuningsaanbod. Denk aan leren plannen, hulp bij dyslexie/dyscalculie of sociaal-emotionele vraagstukken. Nu al een vraag aan onze ondersteuning? 

Klik hier