Facebook Instagram YouTube
Login

Unesco &

medezeggenschap

Unesco-school: wat betekent dat eigenlijk?
Het Maaswaal College steunt de missie van Unesco en draagt haar steentje bij aan vrede, saamhorigheid en veiligheid in de wereld. Als Unesco-school besteden we in ons onderwijs aandacht aan vier thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Unesco is eigenlijk door de hele school verweven: iedere les of activiteit heeft Unesco in het achterhoofd. In Nederland zijn 74 scholen aangesloten bij het Unesco-scholennetwerk, wereldwijd zijn dat er 11.000. Lees er alles over op de Unesco website.

Vier pijlers

Als Unesco-school werken we samen met jou aan vier pijlers: leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn. Je leert bij ons dus niet alleen wat je moet weten, maar ook hoe je dingen moet aanpakken. Daarbij stimuleren we je om die wereld te verkennen. In binnen- en buitenschoolse activiteiten zoeken we telkens de link met de buitenwereld. We organiseren bijvoorbeeld diverse activiteiten die bij deze thema’s passen. Denk aan acties voor goede doelen (de Dromennacht), projectweken (Globaland), Wijchens Warmste Week of de International Award for Young People. Unesco organiseert ook gezamenlijke activiteiten, zoals Munesco en natuurlijk brengen we ook af en toe een bezoek aan het buitenland, bijvoorbeeld door excursies en uitwisselingen. Zo zie je met eigen ogen hoe mensen uit andere culturen leven. Het Maaswaal College heeft een eigen Unesco Maaswaalpagina op Facebook. Volg ons en leer zo meer over de activiteiten van de Unesco leerlingen werkgroep, Unesco-activiteiten of internationale awareness-dagen zoals Warmetruiendag of Paarse Vrijdag.

Medezeggenschapsraad 
Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)? 
De MR mag praten over alle zaken, die de school betreffen. Zij mag over een aantal zaken advies geven en/of instemmen, mag horen hoe alle doelgroepen het MWC zien en beleven en ook zelf initiatieven aangeven. Zij denken en beslissen mee over personeelsbeleid, de veiligheid en de informatieverstrekking naar medewerkers en zij moegen toetsen of het beleud op een juiste manier wordt uitgevoerd. De MR bestaat uit medewerkers van beide locaties. Agenda's en notulen van de MR staan op het ouderportaal ter inzage.

De ouderraad

Beide locaties van het MWC hebben een actieve ouderraad. Samen met de schoolleiding denken zij mee over het onderwijsbeleid en hoe dit uitpakt voor de leerlingen. Het doel van de ouderraad is om als klankbordgroep de door school en ouders gewenste ouderbetrokkenheid zo goed mogelijk te versterken. Zo verzorgt de OR jaarlijks een thema-avond voor alle ouder(s)/verzorger(s). Daar behandelen zij op een interactieve manier een onderwerp dat zowel ouders als ook leerlingen aangaat. De OR komt ongeveer 1x per twee maanden samen. Ideeën, vragen, opmerkingen en/of aanmeldingen voor de OR zijn altijd welkom:

Locatie vmbo basis-kader-mavo: klik hier
Locatie havo atheneum-gymnasium: klik hier